Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Vâlcea vine în întâmpinarea cererii forței de muncă de pe piața muncii regionale (județele Vâlcea, Argeș și Gorj) fiind autorizat în vederea susținerii cursurilor de calificare, recalificare, specializare și perfecționare.
Cursuri de inițiere, cu durata de 60 de ore:
 • competențe în limba engleză
 • competențe în limba germană
 • Cursuri de inițiere, cu durata de 360 de ore:
 • operator introducere, validare și prelucrare date
 • Cursuri de perfecționare, cu durata de 60 de ore:
 • formator
 • instructor / preparator formare
 • Cursuri de perfecționare, cu durata de 90 de ore:
 • operator introducere, validare și prelucrare date
 • Cursuri de perfecționare, cu durata de 240 de ore:
 • inspector resurse umane
 • Cursuri de specializare, cu durata de 360 de ore:
 • contabil
 • Cursuri de calificare nivel 1, cu durata de 360 ore:
 • brutar
 • lucrător în comerț
 • confecționer asamblor articole din textile
 • lucrător în cultura plantelor
 • lucrător în creșterea animalelor
 • asfaltator
 • fasonator mecanic
 • Cursuri de calificare nivel 2, cu durata de 720 de ore:
 • zidar, pietrar, tencuitor
 • dulgher - tâmplar - parchetar
 • ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație
 • bucătar
 • cofetar - patiser
 • mecanic auto
 • electrician, electronist auto
 • operator introducere, validare și prelucrare date
 • zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
 • mozaicar, faianțar
 • fierar betonist, montator prefabricate
 • frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
 • confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
 • instalator instalații tehnico sanitare și de gaze
 • montator pereți și plafoane din ghips carton
 • Cursuri de calificare nivel 3, cu durata de 1080 de ore:
 • cosmetician
 • tehnician maseur
 •