Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Râmnicu Vâlcea este acreditat pentru următoarele certificări ECDL:
ECDL de bază.
Centru acreditat ECDL

PERMISUL EUROPEAN de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional. Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 148 de țări  de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare dintre cele 148 de țări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL ?
Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.
 


Avantajele ECDL
 

  • R Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala examenul de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național.

Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național.

Nivelul de competență digitală pe diploma de bacalaureat va fi:
utilizator de nivel mediu, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start
utilizator experimentat, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet
 
Programa pentru obținerea Permisului ECDL
corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

  • R Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universități precum: SNSPA București, ASE București – CDIMM, Universitatea Politehnică București, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București - Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.
De-a lungul timpului, o serie de universități au echivalat diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL: ex. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași echivalează proba de laborator a cursului Tehnologii Informaționale pentru Afaceri (An I, sem I) cu Permisul ECDL Complet. Studenții care dețin Permisul ECDL Complet obțin automat nota 10 la proba de laborator a cursului Tehnologii Informaționale pentru Afaceri (An I, sem I), fără a mai susține examenul.

  • R Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
  • R ECDL deschide noi oportunități pentru a obține o bursă în străinătate.

R Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun, îmbunătățeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.


Permisul ECDL START/COMPLET
Permisul ECDL Complet indică faptul că deținătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informației și șase teste practice care evaluează competențele de bază ale deținătorului în utilizarea unui computer personal și în folosirea unor aplicații ale calculatorului întâlnite în activitățile curente, parcurgând modulele: Concepte generale ale Tehnologiei Informațiilor (M1), Utilizarea computerului și organizarea fișierelor (M2), Editare de text (M3), Calcul tabelar (M4), Baze de date (M5), Prezentări (M6), Informație și Comunicare (M7) .

După parcurgerea a 4 module (Utilizarea computerului și organizarea fișierelor–M2, Editare de text–M3, Informație și Comunicare–M7, iar al patrulea ales de candidat în funcție de necesitățile acestuia) se obține Permisul ECDL Start.  

Testarea ECDL Start și ECDL Complet

Testare: automată online
Aplicații: Microsoft Office 2003
Programa analitică: 5.0
Număr examene: 4 (ECDL Start) și 7 (ECDL Complet)
Durată examen: 45 minute
Procent promovare: 75%
Simulări online disponibile
Afișare pe loc a rezultatelor obținute la simulare și la testare

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

 Durata obținerii certificării
Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecărui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene.
Vă puteți înscrie în orice moment în programul de certificare ECDL.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Alegeți certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

  • Aflați mai multe amănunte accesând site-ul www.ecdl.ro